SIMBAHAN AT HALALAN 2007

PANLIPUNANG TURO NG SIMBAHAN

 • Ang Simbahan ay hndi pumapanig sa kahit anumang grupo o sistemang pulikal. (#76 Gaudium et Spes, Vat II)
 • Ang simbahan ay walang pulitikal na ambisyon.
 • Ang kakayanan ng Simbahan ay may katangiang relihiyoso o moral.
 • Ang mga miyembro ay hinihimok sa gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga mamamayan at makipagtulungan upang mapabilis ang pag-unlad ng lipunan.
 • Diyos ang pinanggagalingan ng awtoridad.
 • Ang kapangyarihang pulitikal ay hindi ganap.
 • Kailangan ang awtoridad upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan.
 • Ang paggamit ng kapangyarihang pulitikal ay hindi dapat tumataliwas sa kaayusang pangmoral.
 • Panawagan ng simbahan na mabigyan ng edukasyon na pambayan at pangpulitikal.

TUNGKULIN NG MGA KRISTIYANO SA PULITIKA

 • Tinatawag upang maging makabayan.
 • Tinatawag upang magsilbi sa pulitika.
 • Tinatawag upang maging responsable sa ibang tao.
 • Tinatawag upang magtanggol.
 • Tinatawag upang aktibong makilahok sa mga usapin.
 • Tinatawag upang ipangtanggol ang mga karapatan.
 • Tinatawag upang maging instrumento sa pagrereserba ng buhay.
 • Tinatawag upang makipagtulungagn.
 • Tinatawag na maging responsable habang gumagawa ng aksyon.
 • Tinatawag para sa katotohanan.
 • Tinatawag para magturo at mangaral ng ebanghelyo.

10 UTOS SA RESPONSABLENG PAGBOTO

 • Bumoto ka ayon sa sinsabi ng iyong kunsensya.
 • Igalang mo ang kapasyahan ng iba sa pagpili ng kandidato.
 • Kilalanin mo ang pagkatao kakayahan at katangian ng mga kandiadatong nanliligaw ng iyong boto.
 • Alamin mo ang mga isyu, plataporma at programa ng mga kandidato o partidong tumatakbo sa halalan.
 • Huwag mong ibenta ang iyong boto.
 • Huwag mong iboboto ang kandidatong gumagmit ng guns, goons at gold.
 • Huwag mong iboboto ang kandidatong may record ng graft and corruption.
 • Hwag mong iboboto ang kandidato dahil lamang sa utang na loob, ganda, popularidad, o pakikisama.
 • Huwag mong iboboto ang kandidatong immoral sa kanyang personal na pamumuhay.
 • Isaalang-alang mo nang una at higit sa lahat ang kapakanan ng bayan sa pagpili ng kandidatong iboboto.
 
Copyright © 2007 Shrine of Mary, Queen of Peace (Our Lady of EDSA), All Rights Reserved.
Created and Maintained by Communications Ministry of EDSA Shrine